User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:add-ons [2019/10/23 14:18]
mstupka [Spolupracující geocaching aplikace]
cz:manual:user_guide:add-ons [2019/10/23 14:19] (current)
mstupka
Line 1: Line 1:
 {{ :​manual:​user_guide:​ic_co_apps_alt.png?​nolink|}} {{ :​manual:​user_guide:​ic_co_apps_alt.png?​nolink|}}
-====== Doplňky, aplikace ​webové služby ​======+====== Doplňky a spolupracující aplikace ​======
 ---- ----
 **Doplňky** jsou miniaplikace,​ dodávající Locusu další vlastnosti a funkce. Nefungují samostatně,​ je nutná předchozí instalace Locusu. Některé z nich jsou vyrobeny přímo vývojářem Locusu, ale většinou se na jejich autorství podílejí nezávislí vývojáři. **Doplňky** jsou miniaplikace,​ dodávající Locusu další vlastnosti a funkce. Nefungují samostatně,​ je nutná předchozí instalace Locusu. Některé z nich jsou vyrobeny přímo vývojářem Locusu, ale většinou se na jejich autorství podílejí nezávislí vývojáři.
cz/manual/user_guide/add-ons.txt · Last modified: 2019/10/23 14:19 by mstupka