User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:add-ons [2018/10/30 13:37]
mstupka [Doplňky Asamm Software]
cz:manual:user_guide:add-ons [2019/10/23 14:19] (current)
mstupka
Line 1: Line 1:
 {{ :​manual:​user_guide:​ic_co_apps_alt.png?​nolink|}} {{ :​manual:​user_guide:​ic_co_apps_alt.png?​nolink|}}
-====== Doplňky, aplikace ​webové služby ​======+====== Doplňky a spolupracující aplikace ​======
 ---- ----
- 
 **Doplňky** jsou miniaplikace,​ dodávající Locusu další vlastnosti a funkce. Nefungují samostatně,​ je nutná předchozí instalace Locusu. Některé z nich jsou vyrobeny přímo vývojářem Locusu, ale většinou se na jejich autorství podílejí nezávislí vývojáři. **Doplňky** jsou miniaplikace,​ dodávající Locusu další vlastnosti a funkce. Nefungují samostatně,​ je nutná předchozí instalace Locusu. Některé z nich jsou vyrobeny přímo vývojářem Locusu, ale většinou se na jejich autorství podílejí nezávislí vývojáři.
 <WRAP center round important>​ <WRAP center round important>​
Line 37: Line 36:
 Jde o autonomní aplikace, které s Locusem přímo komunikují nebo jinak vyměňují data. Všechny jsou dílem nezávislých vývojářů. Jde o autonomní aplikace, které s Locusem přímo komunikují nebo jinak vyměňují data. Všechny jsou dílem nezávislých vývojářů.
   * {{:​manual:​user_guide:​ic_launcher_gpsstatus.png?​30|}} [[cz:​manual:​user_guide:​add-ons:​gpsstatus_toolbox|GPS Status & Toolbox]]   * {{:​manual:​user_guide:​ic_launcher_gpsstatus.png?​30|}} [[cz:​manual:​user_guide:​add-ons:​gpsstatus_toolbox|GPS Status & Toolbox]]
-  * {{:​manual:​user_guide:​gpsaveraging.png?​30|}} [[cz:​manual:​user_guide:​add-ons:​gpsaveraging|GPS Averaging]] 
   * {{:​manual:​user_guide:​ic_co_app_poi_pocket.png?​30|}} [[cz:​manual:​user_guide:​add-ons:​poipocket|POI Pocket]]   * {{:​manual:​user_guide:​ic_co_app_poi_pocket.png?​30|}} [[cz:​manual:​user_guide:​add-ons:​poipocket|POI Pocket]]
   * {{:​manual:​user_guide:​geofun.png?​30|}} [[cz:​manual:​user_guide:​add-ons:​geofun|Geofun]]   * {{:​manual:​user_guide:​geofun.png?​30|}} [[cz:​manual:​user_guide:​add-ons:​geofun|Geofun]]
-==== Spolupracující aplikace v geokešinku ​====+==== Geocaching ​====
   * {{:​manual:​user_guide:​geocaching:​whereyougo.png?​nolink&​30|}} [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​coapps|WhereYouGo]]   * {{:​manual:​user_guide:​geocaching:​whereyougo.png?​nolink&​30|}} [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​coapps|WhereYouGo]]
   * {{:​manual:​user_guide:​cgeo.png?​30|}} [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​import&#​cgeo|C:​GEO]]   * {{:​manual:​user_guide:​cgeo.png?​30|}} [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​import&#​cgeo|C:​GEO]]
   * {{:​manual:​user_guide:​geocaching:​gcc.png?​30|}} [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​coapps|GCC - GeoCache Calculator]]   * {{:​manual:​user_guide:​geocaching:​gcc.png?​30|}} [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​coapps|GCC - GeoCache Calculator]]
-{{:​manual:​user_guide:​ic_web_services_alt.png?​30 |}} 
-===== Webové služby ===== 
-Webové služby jsou internetové stránky, které přímo spolupracují s Locusem - probíhá mezi nimi datová výměna a mohou být z aplikace ovládány (nebo naopak). Dostupné jsou z hlavního <wrap box>//​Menu//</​wrap>​. 
-  * [[cz:​manual:​user_guide:​maps_tools:​GPSies|{{:​manual:​user_guide:​maps_tools:​ic_logo_gpsies.png?​40|GPSies}}]] **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_tools:​GPSies|GPSies]]** 
-  * [[manual:​user_guide:​maps_tools:​vyletyzabava|{{:​manual:​user_guide:​ic_web_services_vylety_zabava.png?​35|VYLETY-ZABAVA.cz}}]] ​ **[[cz:​manual:​user_guide:​maps_tools:​vyletyzabava|Vylety-zabava.cz]]** 
cz/manual/user_guide/add-ons.1540903064.txt.gz · Last modified: 2018/10/30 13:37 by mstupka