User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:add-ons [2019/10/23 14:17]
mstupka [Spolupracující aplikace v geokešinku]
cz:manual:user_guide:add-ons [2019/10/23 14:19]
mstupka
Line 1: Line 1:
 {{ :manual:user_guide:ic_co_apps_alt.png?nolink|}} {{ :manual:user_guide:ic_co_apps_alt.png?nolink|}}
-====== Doplňky, aplikace webové služby ======+====== Doplňky a spolupracující aplikace ======
 ---- ----
 **Doplňky** jsou miniaplikace, dodávající Locusu další vlastnosti a funkce. Nefungují samostatně, je nutná předchozí instalace Locusu. Některé z nich jsou vyrobeny přímo vývojářem Locusu, ale většinou se na jejich autorství podílejí nezávislí vývojáři. **Doplňky** jsou miniaplikace, dodávající Locusu další vlastnosti a funkce. Nefungují samostatně, je nutná předchozí instalace Locusu. Některé z nich jsou vyrobeny přímo vývojářem Locusu, ale většinou se na jejich autorství podílejí nezávislí vývojáři.
Line 38: Line 38:
   * {{:manual:user_guide:ic_co_app_poi_pocket.png?30|}} [[cz:manual:user_guide:add-ons:poipocket|POI Pocket]]   * {{:manual:user_guide:ic_co_app_poi_pocket.png?30|}} [[cz:manual:user_guide:add-ons:poipocket|POI Pocket]]
   * {{:manual:user_guide:geofun.png?30|}} [[cz:manual:user_guide:add-ons:geofun|Geofun]]   * {{:manual:user_guide:geofun.png?30|}} [[cz:manual:user_guide:add-ons:geofun|Geofun]]
-==== Spolupracující geocaching aplikace ====+==== Geocaching ====
   * {{:manual:user_guide:geocaching:whereyougo.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:geocaching:coapps|WhereYouGo]]   * {{:manual:user_guide:geocaching:whereyougo.png?nolink&30|}} [[cz:manual:user_guide:geocaching:coapps|WhereYouGo]]
   * {{:manual:user_guide:cgeo.png?30|}} [[cz:manual:user_guide:geocaching:import&#cgeo|C:GEO]]   * {{:manual:user_guide:cgeo.png?30|}} [[cz:manual:user_guide:geocaching:import&#cgeo|C:GEO]]
   * {{:manual:user_guide:geocaching:gcc.png?30|}} [[cz:manual:user_guide:geocaching:coapps|GCC - GeoCache Calculator]]   * {{:manual:user_guide:geocaching:gcc.png?30|}} [[cz:manual:user_guide:geocaching:coapps|GCC - GeoCache Calculator]]
cz/manual/user_guide/add-ons.txt · Last modified: 2019/10/23 14:19 by mstupka