User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:add-ons

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:add-ons [2018/10/30 13:37]
mstupka [Doplňky Asamm Software]
cz:manual:user_guide:add-ons [2019/08/15 08:54] (current)
mstupka
Line 2: Line 2:
 ====== Doplňky, aplikace a webové služby ====== ====== Doplňky, aplikace a webové služby ======
 ---- ----
- 
 **Doplňky** jsou miniaplikace,​ dodávající Locusu další vlastnosti a funkce. Nefungují samostatně,​ je nutná předchozí instalace Locusu. Některé z nich jsou vyrobeny přímo vývojářem Locusu, ale většinou se na jejich autorství podílejí nezávislí vývojáři. **Doplňky** jsou miniaplikace,​ dodávající Locusu další vlastnosti a funkce. Nefungují samostatně,​ je nutná předchozí instalace Locusu. Některé z nich jsou vyrobeny přímo vývojářem Locusu, ale většinou se na jejich autorství podílejí nezávislí vývojáři.
 <WRAP center round important>​ <WRAP center round important>​
cz/manual/user_guide/add-ons.txt · Last modified: 2019/08/15 08:54 by mstupka