User Tools

Site Tools


cz:manual:faq:how_to_navigate_offline

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:faq:how_to_navigate_offline [2020/10/08 13:25]
mstupka [GraphHopper]
cz:manual:faq:how_to_navigate_offline [2020/10/30 11:28]
mstupka
Line 1: Line 1:
-====== Jak navigovat offline? ======+====== Jak navigovat a plánovat trasy offline? ======
  
 ---- ----
  
-Offline navigace je základ pro jakýkoli způsob putování v přírodě. Špatný nebo spíše žádný datový signál v horských, venkovských či obecně neobydlených oblastech činí online navigaci nepoužitelnou. Locus Map ve výchozím nastavení nabízí navigaci pomocí vestavěných online služeb. V prvé řadě je to **[[https://www.graphhopper.com/|GRaphHopper]]**, dále můžete využít **[[http://wiki.openstreetmap.org/wiki/YOURS|YOURS]]**. +Offline navigace je základ pro jakýkoli způsob putování v přírodě. Špatný nebo spíše žádný datový signál v horských, venkovských či obecně neobydlených oblastech činí online navigaci nepoužitelnou. Locus Map ve výchozím nastavení nabízí navigaci pomocí vestavěných online služeb. V prvé řadě je to **[[https://www.graphhopper.com/|GraphHopper]]**, dále můžete využít **[[http://wiki.openstreetmap.org/wiki/YOURS|YOURS]]**. 
 ===== BRouter ===== ===== BRouter =====
 Pokud potřebujete navigovat offline, je nutné doinstalovat **spolupracující aplikaci BRouter**, která je zdarma dostupná na **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=btools.routingapp|Google Play Store >>]]**. Locus Map aplikaci sám najde v systému a přidá si ji do portfolia nabízených routerů. Pokud potřebujete navigovat offline, je nutné doinstalovat **spolupracující aplikaci BRouter**, která je zdarma dostupná na **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=btools.routingapp|Google Play Store >>]]**. Locus Map aplikaci sám najde v systému a přidá si ji do portfolia nabízených routerů.
Line 10: Line 10:
   * vyberte Download manager (česky neumí)\\ \\ {{ :manual:faq:navigation_offline02.png?nolink |}}   * vyberte Download manager (česky neumí)\\ \\ {{ :manual:faq:navigation_offline02.png?nolink |}}
   * zazoomujte a vyberte si oblast pro stažení routovacích dat\\ \\ {{ :manual:faq:navigation_offline03.png?nolink |}}   * zazoomujte a vyberte si oblast pro stažení routovacích dat\\ \\ {{ :manual:faq:navigation_offline03.png?nolink |}}
-  * nastavte BRouter jako výchozí zdroj navigačních dat v //menu > nastavení > navigace > zdroj pro výpočet//\\ \\ {{ cz:manual:faq:cz_navigation_offline04.png?nolink |}}+  * nastavte BRouter jako výchozí router v //menu > nastavení > navigace > router//\\ \\ {{ cz:manual:faq:cz_navigation_offline04.png?nolink |}}
   * pak spusťte navigaci jako obvykle tlačítkem funkce {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}}**[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point|Navigovat do]]** a **budete navigováni bez nutnosti připojení k internetu**.   * pak spusťte navigaci jako obvykle tlačítkem funkce {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}}**[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:point-to-point|Navigovat do]]** a **budete navigováni bez nutnosti připojení k internetu**.
  
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-BRouter zůstane nastaven jako výchozí router také pro asistované kreslení trasy ve funkci [[cz:manual:user_guide:tracks:planning|Přidat novou trasu]]+BRouter zůstane nastaven jako výchozí router také pro asistované kreslení trasy [[cz:manual:user_guide:tracks:planning|Plánovači tras]]
 </WRAP> </WRAP>
  
Line 23: Line 23:
 ===== GraphHopper ===== ===== GraphHopper =====
  
-Alternativou kBRouteru je routovací software **[[https://graphhopper.com/|GraphHopper]]**.  Neoficiální doplněk Locus GrapHopper je stále ve vývoji, ale lze jej již volně použít. Není ovšem zatím dostupný v Google Play - všechny potřebné informace a odkazy najdete v [[http://forum.locusmap.eu/index.php?topic=4036.0|tomto vlákně Locus fóra >>]].+Alternativou BRouteru je routovací software **[[https://graphhopper.com/|GraphHopper]]**.  Neoficiální offline doplněk Locus GrapHopper je stále ve vývoji, ale lze jej již volně použít. Není ovšem zatím dostupný v Google Play - všechny potřebné informace a odkazy najdete v [[http://forum.locusmap.eu/index.php?topic=4036.0|tomto vlákně Locus fóra >>]].
cz/manual/faq/how_to_navigate_offline.txt · Last modified: 2020/10/30 11:28 by mstupka