User Tools

Site Tools


cz:manual:faq:how_to_maps_sdcard

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:faq:how_to_maps_sdcard [2017/05/22 16:38]
mstupka
cz:manual:faq:how_to_maps_sdcard [2020/10/08 13:27]
mstupka [Jak je přidám do Locusu?]
Line 1: Line 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet.** FIXME 
- 
 ====== Jak používat mapy na externí SD kartě? ====== ====== Jak používat mapy na externí SD kartě? ======
  
Line 18: Line 16:
 Jelikož již mapy nejsou v adresáři //Locus/maps//, Locus je "nevidí" - **musíme mu sdělit, kde je má hledat**. Jelikož již mapy nejsou v adresáři //Locus/maps//, Locus je "nevidí" - **musíme mu sdělit, kde je má hledat**.
   - jděte do //Locus > Mapy > Offline//   - jděte do //Locus > Mapy > Offline//
-  - klepněte na {{:manual:user_guide:tracks:add.png?nolink&30|}} a pak na **Externí mapy** \\ {{ :manual:faq:maps_sdcard02.png?nolink |}} +  - klepněte na {{:manual:user_guide:tracks:add.png?nolink&30|}} a pak na **Externí mapy** \\ {{ cz:manual:faq:cz_maps_sdcard02.png?nolink |}} 
-  - najděte vaši nově vytvořenou složku "Maps_external" a potvrďte modrým tlačítkem {{:manual:user_guide:ic_ok_alt.png?nolink&30|}}\\ {{ :manual:faq:maps_sdcard03.png?nolink |}} +  - najděte vaši nově vytvořenou složku "Maps_external" a potvrďte modrým tlačítkem {{:manual:user_guide:ic_ok_alt.png?nolink&30|}}\\ {{ cz:manual:faq:cz_maps_sdcard03.png?nolink |}} 
-  - vaše složka "Maps_external" se objeví v záložce Offline v //Locus > Mapy//\\ {{ :manual:faq:maps_sdcard04.png?nolink |}}+  - vaše složka "Maps_external" se objeví v záložce Offline v //Locus > Mapy//\\ {{ cz:manual:faq:cz_maps_sdcard04.png?nolink |}}
 [[cz:manual:user_guide:maps_external|Více o používání externích map >>]] [[cz:manual:user_guide:maps_external|Více o používání externích map >>]]
 <WRAP center round important> <WRAP center round important>
Line 35: Line 33:
 ==== Jak je přidám do Locusu? ==== ==== Jak je přidám do Locusu? ====
 Musíte přepsat cestu k vašim vektorovým mapám v nastavení Locusu: Musíte přepsat cestu k vašim vektorovým mapám v nastavení Locusu:
-  - jděte do //Nastavení Locusu > Různé > Výchozí adresáře > Nastavit 'mapsVector' adresář//\\ {{ :manual:faq:locus_sd_card01.png?nolink |}}+  - jděte do //Nastavení Locusu > Různé > Výchozí adresáře > Nastavit 'mapsVector' adresář//\\ {{ cz:manual:faq:cz_locus_sd_card01.png?nolink |}}
   - vyhledejte vaši novou složku Maps_vector_external a potvrďte   - vyhledejte vaši novou složku Maps_vector_external a potvrďte
   - restartujte Locus   - restartujte Locus
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-Narozdíl od rastrových map lze s tímto nastavením vektorové mapy stahovat a ukládat rovnou na externí SD kartu, takže nemusíte každou novou vektorovou mapu přesouvat na externí kartu ručně.+Narozdíl od rastrových map lze s tímto nastavením vektorové mapy stahovat a ukládat rovnou na externí SD kartu, takže nemusíte každou novou vektorovou mapu přesouvat na externí kartu ručně. :!:**Pokud máte Android 4.4.x, postup je stejný jako u rastrových map!**:!:
 </WRAP> </WRAP>
- 
cz/manual/faq/how_to_maps_sdcard.txt · Last modified: 2020/10/08 13:27 by mstupka