User Tools

Site Tools


cz:manual:faq:how_to_maps_sdcard

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:faq:how_to_maps_sdcard [2017/05/22 16:08]
mstupka
cz:manual:faq:how_to_maps_sdcard [2020/10/08 13:27]
mstupka [Jak je přidám do Locusu?]
Line 1: Line 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet.** FIXME 
- 
 ====== Jak používat mapy na externí SD kartě? ====== ====== Jak používat mapy na externí SD kartě? ======
  
Line 18: Line 16:
 Jelikož již mapy nejsou v adresáři //Locus/maps//, Locus je "nevidí" - **musíme mu sdělit, kde je má hledat**. Jelikož již mapy nejsou v adresáři //Locus/maps//, Locus je "nevidí" - **musíme mu sdělit, kde je má hledat**.
   - jděte do //Locus > Mapy > Offline//   - jděte do //Locus > Mapy > Offline//
-  - klepněte na {{:manual:user_guide:tracks:add.png?nolink&30|}} a pak na **Externí mapy** \\ {{ :manual:faq:maps_sdcard02.png?nolink |}} +  - klepněte na {{:manual:user_guide:tracks:add.png?nolink&30|}} a pak na **Externí mapy** \\ {{ cz:manual:faq:cz_maps_sdcard02.png?nolink |}} 
-  - najděte vaši nově vytvořenou složku "Maps_external" a potvrďte modrým tlačítkem {{:manual:user_guide:ic_ok_alt.png?nolink&30|}}\\ {{ :manual:faq:maps_sdcard03.png?nolink |}} +  - najděte vaši nově vytvořenou složku "Maps_external" a potvrďte modrým tlačítkem {{:manual:user_guide:ic_ok_alt.png?nolink&30|}}\\ {{ cz:manual:faq:cz_maps_sdcard03.png?nolink |}} 
-  - vaše složka "Maps_external" se objeví v záložce Offline v //Locus > Mapy//\\ {{ :manual:faq:maps_sdcard04.png?nolink |}}+  - vaše složka "Maps_external" se objeví v záložce Offline v //Locus > Mapy//\\ {{ cz:manual:faq:cz_maps_sdcard04.png?nolink |}}
 [[cz:manual:user_guide:maps_external|Více o používání externích map >>]] [[cz:manual:user_guide:maps_external|Více o používání externích map >>]]
 <WRAP center round important> <WRAP center round important>
Line 31: Line 29:
 ==== Jak je dostanu na externí SD kartu? ==== ==== Jak je dostanu na externí SD kartu? ====
  
-  - create a new folder on your external SD card, e.g. Maps_vector_external, with any file manager ([[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop|ES Explorer]] recommended+  - pomocí kteréhokoli správce souborů (doporučujeme [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estrongs.android.pop|ES Explorer]]) vytvořte na externí SD kartě novou složku a nazvěte ji např. Maps_vector_external  
-  - move whole content of the original //Locus/mapsVector// directory there +  - přesuňte do ní obsah původní složky //Locus/mapsVector// 
-==== How do I add them to Locus? ==== +==== Jak je přidám do Locusu? ==== 
-You have to redefine the path to your vector maps in Locus settings+Musíte přepsat cestu k vašim vektorovým mapám v nastavení Locusu
-  - go to //Locus settings Miscellaneous Default directories Set 'mapsVector' directory//\\ {{ :manual:faq:locus_sd_card01.png?nolink |}} +  - jděte do //Nastavení Locusu Různé Výchozí adresáře Nastavit 'mapsVector' adresář//\\ {{ cz:manual:faq:cz_locus_sd_card01.png?nolink |}} 
-  - find your newly created folder Maps_vector_external and confirm +  - vyhledejte vaši novou složku Maps_vector_external a potvrďte 
-  - restart Locus+  - restartujte Locus
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-Unlike raster maps, vector maps can be downloaded directly to the external SD card with this setting so it is not necessary to move new vector maps to the external SD card manually.+Narozdíl od rastrových map lze s tímto nastavením vektorové mapy stahovat a ukládat rovnou na externí SD kartu, takže nemusíte každou novou vektorovou mapu přesouvat na externí kartu ručně:!:**Pokud máte Android 4.4.x, postup je stejný jako u rastrových map!**:!:
 </WRAP> </WRAP>
- 
cz/manual/faq/how_to_maps_sdcard.txt · Last modified: 2020/10/08 13:27 by mstupka