User Tools

Site Tools


cz:manual:faq:how_to_create_debug_log

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:faq:how_to_create_debug_log [2020/10/08 12:40]
mstupka
cz:manual:faq:how_to_create_debug_log [2021/04/19 11:22] (current)
mstupka [Obecné řešení pro všechny verze Androidu]
Line 27: Line 27:
 Instrukce níže vedou rovněž k vytvoření logu, ale procedura je poněkud složitější: Instrukce níže vedou rovněž k vytvoření logu, ale procedura je poněkud složitější:
  
-  - stáhněte si do PC **[[https://nas.asamm.com/share.cgi?ssid=0dQHAxF&fid=0dQHAxF&filename=adb-setup-1.4.3.exe&openfolder=forcedownload&ep=|ADB installer]]**+  - stáhněte si do PC **[[https://asamm.myqnapcloud.com/share.cgi?ssid=0cJwSkB|ADB installer]]**
   - spusťte jej   - spusťte jej
   - zmáčkněte Y/Yes pro instalaci ADB a Fastbootu nebo N/No pro přeskočení   - zmáčkněte Y/Yes pro instalaci ADB a Fastbootu nebo N/No pro přeskočení
cz/manual/faq/how_to_create_debug_log.txt · Last modified: 2021/04/19 11:22 by mstupka