User Tools

Site Tools


cz:manual:faq:how_to_calibrate_compass

Jak zkalibrovat kompas v telefonu?


Vestavěný elektronický kompas ve vašem zařízení občas potřebuje nakalibrovat. Buď začne ukazovat nesprávný směr nebo o nutnosti jeho kalibrace informuje některá z aplikací.

Google jako výrobce operačního systému Android sdílí následující instrukce:

  • otevřete aplikaci Google Maps a proveďte následující:
  • naklápějte telefon střídavě dopředu a dozadu
  • naklápějte jej zleva doprava
  • otáčejte jím střídavě nalevo a napravo
  • v případě potřeby proces několikrát opakujte

Nemusíte to provádět až tak složitě. Mnohdy stačí s telefonem v ruce několikrát opsat ležatou osmičku:

cz/manual/faq/how_to_calibrate_compass.txt · Last modified: 2020/10/08 13:26 by mstupka