User Tools

Site Tools


cz:manual:faq:gps_lost_fix_android6

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:faq:gps_lost_fix_android6 [2018/06/11 13:48]
mstupka [Huawei/Honor]
cz:manual:faq:gps_lost_fix_android6 [2018/08/27 11:37] (current)
mstupka [Huawei/Honor]
Line 21: Line 21:
   * Nastavení > Baterie > '​deaktivovat'​ všechny úrovně úsporného režimu   * Nastavení > Baterie > '​deaktivovat'​ všechny úrovně úsporného režimu
   * Nastavení > Baterie > tlačítko nastavení > '​deaktivujte'​ uzavírání aplikaci se zvýšenou spotřebou   * Nastavení > Baterie > tlačítko nastavení > '​deaktivujte'​ uzavírání aplikaci se zvýšenou spotřebou
-  * Nastavení > Baterie > Zavírat aplikace po uzamčení displeje > '​deaktivujte'​ pro Locus Map Free/Pro+  * Nastavení > Baterie > Zavírat aplikace po uzamčení displeje > '​deaktivujte'​ pro Locus Map Free/​Pro ​a příslušné doplňky, např. [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​import|Geocaching4Locus]].
 Zde je také pár tipů z helpdesku Stravy >> Zde je také pár tipů z helpdesku Stravy >>
 +=== Huawei/​Honor Android 8+ ===
 +  * Nastavení > Aplikace > tlačítko nastavení > Zvláštní přístup > Ignorovat optimalizace > Locus Map Free/Pro > Povolit
 +  * Nastavení > Baterie > '​deaktivovat'​ úsporný mód, '​deaktivovat'​ Ultra úsporný mód
 +  * Nastavení > Baterie > Spouštění aplikací > '​deaktivovat'​ automatiku a aktivovat všechny tři manuální nastavení
 +V Locusu dosahujeme lepších výsledků, pokud je v nastavení > GPS a senzory > Poloha s podporou služeb Google vypnutá.
 ==== Sony ==== ==== Sony ====
  
cz/manual/faq/gps_lost_fix_android6.1528717714.txt.gz · Last modified: 2018/06/11 13:48 by mstupka