User Tools

Site Tools


cz:manual:faq:gps_lost_fix_android6

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:faq:gps_lost_fix_android6 [2018/05/11 15:46]
mstupka [Xiaomi]
cz:manual:faq:gps_lost_fix_android6 [2018/08/27 11:37] (current)
mstupka [Huawei/Honor]
Line 15: Line 15:
  
 ==== Huawei/​Honor ==== ==== Huawei/​Honor ====
 +V závislosti na typu přístroje,​ verzi operačního systému Android a nadstavby EMUI doporučujeme vyzkoušet následující postupy:
  
-Nastavení > aplikace ​pokročilé > ignorovat ​optimalizace > všechny aplikace > vypnout optimalizaci ​Locusu+  * Nastavení > Aplikace ​Pokročilé > Ignorovat optimalizaci > Všechny aplikace > deaktivovat optimalizaci pro Locus Map Free/Pro 
 +  * Nastavení > Aplikace > tlačítko Nastavení > Speciální přístup > Ignorovat ​optimalizace > Locus Map Free/Pro > povolit 
 +  * Nastavení > Baterie > '​deaktivovat' ​všechny ​úrovně úsporného režimu 
 +  * Nastavení > Baterie > tlačítko nastavení > '​deaktivujte'​ uzavírání aplikaci se zvýšenou spotřebou 
 +  * Nastavení > Baterie > Zavírat ​aplikace ​po uzamčení displeje ​'​deaktivujte'​ pro Locus Map Free/Pro a příslušné doplňky, např. [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​import|Geocaching4Locus]]. 
 +Zde je také pár tipů z helpdesku Stravy >> 
 +=== Huawei/​Honor Android 8+ === 
 +  * Nastavení > Aplikace > tlačítko nastavení > Zvláštní přístup > Ignorovat optimalizace > Locus Map Free/Pro > Povolit 
 +  * Nastavení > Baterie > '​deaktivovat'​ úsporný mód, '​deaktivovat'​ Ultra úsporný mód 
 +  * Nastavení > Baterie > Spouštění aplikací > '​deaktivovat'​ automatiku a aktivovat všechny tři manuální nastavení 
 +Locusu ​dosahujeme lepších výsledků, pokud je v nastavení > GPS a senzory > Poloha s podporou služeb Google vypnutá.
 ==== Sony ==== ==== Sony ====
  
cz/manual/faq/gps_lost_fix_android6.1526046366.txt.gz · Last modified: 2018/05/11 15:46 by mstupka