User Tools

Site Tools


cz:manual:faq:gps_lost_fix_android6

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:faq:gps_lost_fix_android6 [2020/11/25 15:37]
mstupka [Xiaomi]
cz:manual:faq:gps_lost_fix_android6 [2021/01/05 12:50] (current)
mstupka
Line 10: Line 10:
   * **pouze při používání aplikace** - Locus Map může získat GPS polohu, pouze pokud je zapnutý displej a Locus je "používán", tj. manipuluje se s ním přímo na displeji. Když se displej vypne, Locus polohu ztrácí a nemůže zaznamenávat trasu, navigovat, ani sdílet polohu v reálném čase přes Live tracking atd.   * **pouze při používání aplikace** - Locus Map může získat GPS polohu, pouze pokud je zapnutý displej a Locus je "používán", tj. manipuluje se s ním přímo na displeji. Když se displej vypne, Locus polohu ztrácí a nemůže zaznamenávat trasu, navigovat, ani sdílet polohu v reálném čase přes Live tracking atd.
   * **vždy** - jediný režim, ve kterém může Locus Map pracovat korektně i na pozadí, takže prosím **ZAPNĚTE TENTO REŽIM!** Neznamená to, že Locus bude GPS využívat neustále - pouze když ji bude potřebovat, takže o nemějte starosti o spotřebu baterie.   * **vždy** - jediný režim, ve kterém může Locus Map pracovat korektně i na pozadí, takže prosím **ZAPNĚTE TENTO REŽIM!** Neznamená to, že Locus bude GPS využívat neustále - pouze když ji bude potřebovat, takže o nemějte starosti o spotřebu baterie.
 +
 +==== Android 11 ====
 +Tato verze operačního systému jde ještě dál. Oprávnění „po celou dobu“ **není zahrnuto do systémových oprávnění  aplikace**. Můžete vybrat pouze „při používání této aplikace“ nebo „pokaždé se zeptat“: \\ {{ :manual:faq:loc_permission01.png?nolink |}}\\ Když **spustíte Locus Map** a nějakou funkci, která běží na pozadí (hlasová navigace, záznam trasy, live tracking...), Locus zobrazí povinné varování:\\ {{ :manual:faq:loc_permission02.png?nolink |}}. Poté budete vyzváni k **povolení trvalého přístupu k poloze** v nastavení systému:\\ {{ :manual:faq:loc_permission03.png?nolink |}}\\ {{ :manual:faq:loc_permission04.png?nolink |}}
 +<WRAP round important>
 +Toto nastavení však není trvalé. **Pokud aplikaci nějakou dobu nepoužíváte (např. tři měsíce), „trvalé“ povolení přístupu k poloze je odebráno** a musíte celou proceduru podstoupit znovu.
 +</WRAP>
 ===== Vyjměte Locus z optimalizace baterie ===== ===== Vyjměte Locus z optimalizace baterie =====
 Různé **režimy úspory baterie** a **nastavení optimalizace výkonu** vašeho telefonu mají zpravidla na svědomí uzavírání aplikací, které tyto systémy považují za nepoužívané nebo nadbytečné. A nezáleží na tom, že aplikace běží na pozadí na příkaz uživatele. Režim může mít různý název, záleží na výrobci či značce. Každopádně jsou zde dvě cesty, jak uzavírání zabránit - buď je **vypněte úplně**, nebo **udělte Locusu výjimku**, pokud to systém umožňuje. Různé **režimy úspory baterie** a **nastavení optimalizace výkonu** vašeho telefonu mají zpravidla na svědomí uzavírání aplikací, které tyto systémy považují za nepoužívané nebo nadbytečné. A nezáleží na tom, že aplikace běží na pozadí na příkaz uživatele. Režim může mít různý název, záleží na výrobci či značce. Každopádně jsou zde dvě cesty, jak uzavírání zabránit - buď je **vypněte úplně**, nebo **udělte Locusu výjimku**, pokud to systém umožňuje.
cz/manual/faq/gps_lost_fix_android6.txt · Last modified: 2021/01/05 12:50 by mstupka