User Tools

Site Tools


cz:manual:faq:from_free_to_pro

Jak přejít z Locus Map Free na Locus Map Pro?

Vzorový dotaz

Používám Locus Map Free a chtěl bych si pořídit Pro verzi. Dají se nějak zazálohovat moje data a nastavení pro použití v Pro verzi?

Odpověď

Pokud chcete upgradovat z verze Locus Map Free na Pro, stačí si zazálohovat nastavení. Pokud používáte původní nastavení Locusu po instalaci, není potřeba zálohovat nic.

Ve výchozím nastavení jsou data (mapy, trasy, body, kešky…) uloženy v adresáři Locus ve vnitřní paměti vašeho telefonu. Obě verze aplikace, Free i Pro, používají stejnou složku, takže data není potřeba při upgradu zálohovat. Samozřejmě to neznamená, že nedoporučujeme pravidelné zálohování vašich dat pro případ jejich ztráty či poškození.

Pokud máte Locus data uložena v jiném umístění, naříklad v privátní složce na SD kartě (sdcard/Android/data/menion.android.locus/files), musíte data přenést do nového umístění, používaného Locusem Pro, ručně!

Postup

  • Spusťte Locus Free > Menu > Další funkce > Zálohování
  • Vyberte “Zálohovat pouze nastavení” a uložte nově vytvořený zálohovací soubor
  • Odinstalujte Locus Free
  • Nainstalujte Locus Pro
  • Spusťte Locus Pro > Menu > Další funkce > Zálohování
  • Vyberte možnost “Obnovit” a vyberte soubor, který jste právě vytvořili v kroku 2.
  • Restartujte aplikaci
cz/manual/faq/from_free_to_pro.txt · Last modified: 2020/10/08 12:35 by mstupka