User Tools

Site Tools


cz:manual:faq:access_bing_google_yahoo_nokia_maps

Locus Map nezobrazuje mapy Google, Bing, Yahoo nebo Nokia/Ovi

Aplikace Locus Map nepodporuje použití těchto map z důvodu možného porušení podmínek jejich použití, stanovených jejich poskytovateli. Je možné, že uvedené mapy přesto v Locusu používáte. Je to díky volně dostupnému doplňku Maptweak, který ovšem není oficiálním doplňkem aplikace Locus Map a není vyvíjen ani podporován společností Asamm Software s.r.o.

Společnost Asamm Software s.r.o. nenese odpovědnost za užívání doplňku Maptweak, ani za případné škody tímto doplňkem způsobené uživateli, ani za škody způsobené poskytovatelům příslušných mapových dat.


Pomohl vám tento článek? Pokud ano, prosíme o jeho hodnocení:

 stars  from 0 votes
cz/manual/faq/access_bing_google_yahoo_nokia_maps.txt · Last modified: 2017/02/07 12:10 by mstupka