User Tools

Site Tools


cz:manual:faq

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:faq [2019/06/26 09:43]
mstupka [Řešení problémů]
cz:manual:faq [2019/09/13 15:09] (current)
mstupka [Řešení problémů]
Line 36: Line 36:
   * [[cz:​manual:​about:​permissions|Proč Locus potřebuje přístup k médiím a další povolení]]   * [[cz:​manual:​about:​permissions|Proč Locus potřebuje přístup k médiím a další povolení]]
   * [[cz:​manual:​faq:​gps_lost_fix_android6|Ztráta GPS signálu nebo vypnutí aplikace ve stand by]]   * [[cz:​manual:​faq:​gps_lost_fix_android6|Ztráta GPS signálu nebo vypnutí aplikace ve stand by]]
-  * [[cz:​manual:​faq:​bt_sleep_issues|Problémy s výpadky ​Bluetoothu]]+  * [[cz:​manual:​faq:​bt_sleep_issues|Problémy s výpadky ​Bluetooth]] 
 +  * [[cz:​manual:​faq:​disappearing_data|Mizející trasy, body a mapy]]
   * [[cz:​manual:​faq:​android5api|Proč není možné použít Android 5+ API pro plný přístup na SD kartu?]]   * [[cz:​manual:​faq:​android5api|Proč není možné použít Android 5+ API pro plný přístup na SD kartu?]]
   * [[cz:​manual:​faq:​locus_not_work_without_gplay|Pro verze nefunguje při odinstalovaném Google Play Store/​Amazon Store]]   * [[cz:​manual:​faq:​locus_not_work_without_gplay|Pro verze nefunguje při odinstalovaném Google Play Store/​Amazon Store]]
cz/manual/faq.txt · Last modified: 2019/09/13 15:09 by mstupka