User Tools

Site Tools


cz:manual:faq

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:faq [2019/06/06 12:36]
mstupka [Řešení problémů]
cz:manual:faq [2019/11/20 11:02]
mstupka [Řešení problémů]
Line 30: Line 30:
   * [[cz:manual:faq:access_bing_google_yahoo_nokia_maps|Proč nelze použít mapy Bing, Google, Yahoo nebo Nokia/Ovi?]]   * [[cz:manual:faq:access_bing_google_yahoo_nokia_maps|Proč nelze použít mapy Bing, Google, Yahoo nebo Nokia/Ovi?]]
   * [[cz:manual:faq:locus_for_ios|Funguje Locus Map na iOS?]]   * [[cz:manual:faq:locus_for_ios|Funguje Locus Map na iOS?]]
-  * [[cz:manual:faq:support_for_hrm_monitors|Podporované snímače tepové frekvence]]+  * [[cz:manual:faq:support_for_hrm_monitors|Podporované snímače tepové frekvence a další BT/ANT+ senzory]]
   * [[cz:manual:faq:problems_points_tracks_database|Problémy s databází bodů a tras]]   * [[cz:manual:faq:problems_points_tracks_database|Problémy s databází bodů a tras]]
   * [[cz:manual:faq:problem_login_store|Problémy s přihlášením do Locus Obchodu]]   * [[cz:manual:faq:problem_login_store|Problémy s přihlášením do Locus Obchodu]]
Line 36: Line 36:
   * [[cz:manual:about:permissions|Proč Locus potřebuje přístup k médiím a další povolení]]   * [[cz:manual:about:permissions|Proč Locus potřebuje přístup k médiím a další povolení]]
   * [[cz:manual:faq:gps_lost_fix_android6|Ztráta GPS signálu nebo vypnutí aplikace ve stand by]]   * [[cz:manual:faq:gps_lost_fix_android6|Ztráta GPS signálu nebo vypnutí aplikace ve stand by]]
-  * [[cz:manual:faq:bt_sleep_issues|Problémy s výpadky Bluetoothu]]+  * [[cz:manual:faq:bt_sleep_issues|Problémy s výpadky Bluetooth]] 
 +  * [[cz:manual:faq:disappearing_data|Mizející trasy, body a mapy]]
   * [[cz:manual:faq:android5api|Proč není možné použít Android 5+ API pro plný přístup na SD kartu?]]   * [[cz:manual:faq:android5api|Proč není možné použít Android 5+ API pro plný přístup na SD kartu?]]
   * [[cz:manual:faq:locus_not_work_without_gplay|Pro verze nefunguje při odinstalovaném Google Play Store/Amazon Store]]   * [[cz:manual:faq:locus_not_work_without_gplay|Pro verze nefunguje při odinstalovaném Google Play Store/Amazon Store]]
cz/manual/faq.txt · Last modified: 2020/10/30 11:29 by mstupka