User Tools

Site Tools


cz:manual:basics:whatslocusmap

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cz:manual:basics:whatslocusmap [2015/04/23 16:08]
mstupka created
cz:manual:basics:whatslocusmap [2020/10/06 16:34] (current)
mstupka [Pro první seznámení s Locusem mrkněte na krátké naučné video:]
Line 11: Line 11:
   * **[[cz:manual:basics:trackrecord|Nahraje]]** vaše oblíbené **cyklotrasy**   * **[[cz:manual:basics:trackrecord|Nahraje]]** vaše oblíbené **cyklotrasy**
   * **[[cz:manual:basics:poisplace|Uloží zajímavá místa]]** vašeho výletu, aby jste je na mapě hned našli   * **[[cz:manual:basics:poisplace|Uloží zajímavá místa]]** vašeho výletu, aby jste je na mapě hned našli
-  * **[[cz:manual:user_guide:tracks:export|Exportuje]]** vaše ranní běhání přímo do [[http://www.runkeeper.com|Runkeeperu]]** a dalších webových služeb.+  * **[[cz:manual:user_guide:tracks:export|Exportuje]]** vaše ranní běhání přímo do **[[http://www.runkeeper.com|Runkeeperu]]** a dalších webových služeb.
 **Locus Map** překvapuje každý den, je nabitý funkcemi, o jejichž existenci jste dosud ani neslyšeli. Například vám pomůže s hledáním, pokud zapomenete, kde jste **[[cz:manual:user_guide:functions:parking|zaparkovali auto]]** před hypermarketem...  **Locus Map** překvapuje každý den, je nabitý funkcemi, o jejichž existenci jste dosud ani neslyšeli. Například vám pomůže s hledáním, pokud zapomenete, kde jste **[[cz:manual:user_guide:functions:parking|zaparkovali auto]]** před hypermarketem... 
  
Line 17: Line 17:
  
 ==== Pro první seznámení s Locusem mrkněte na krátké naučné video: ==== ==== Pro první seznámení s Locusem mrkněte na krátké naučné video: ====
-<WRAP leftalign>+<WRAP centeralign>
 <html><iframe src="//www.youtube.com/embed/MDrb6wbtTVY" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></html> <html><iframe src="//www.youtube.com/embed/MDrb6wbtTVY" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe></html>
 +</WRAP>
 +<WRAP center round info >Další informace o aplikaci Locus Map získáte v sekci **[[cz:manual:about|O Locusu]]** tohoto manuálu.
 </WRAP> </WRAP>
cz/manual/basics/whatslocusmap.1429798081.txt.gz · Last modified: 2015/04/23 16:08 by mstupka