User Tools

Site Tools


cz:manual:basics:whatslocusmap

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:basics:whatslocusmap [2017/02/06 12:37]
mstupka
cz:manual:basics:whatslocusmap [2020/10/06 16:34] (current)
mstupka [Pro první seznámení s Locusem mrkněte na krátké naučné video:]
Line 22: Line 22:
 <WRAP center round info >Další informace o aplikaci Locus Map získáte v sekci **[[cz:manual:about|O Locusu]]** tohoto manuálu. <WRAP center round info >Další informace o aplikaci Locus Map získáte v sekci **[[cz:manual:about|O Locusu]]** tohoto manuálu.
 </WRAP> </WRAP>
----- 
- 
-Je tento článek pro vás užitečný? Prosíme o hodnocení: 
-{(rater>id=1|name=basic_whats_locusmap_cz|type=rate|headline=off)} 
cz/manual/basics/whatslocusmap.1486381061.txt.gz · Last modified: 2017/02/06 11:37 (external edit)