User Tools

Site Tools


cz:manual:basics:poisplace

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:basics:poisplace [2016/09/21 12:43]
mstupka
cz:manual:basics:poisplace [2017/02/06 15:23]
mstupka
Line 14: Line 14:
 {{ :​manual:​basics:​poi_bas.png?​nolink |}} {{ :​manual:​basics:​poi_bas.png?​nolink |}}
   * klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}} vlevo dole.   * klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}} vlevo dole.
-{{ :​manual:​basics:​poi_bas2.png?nolink |}}+{{ cz:​manual:​basics:​cz_point_bas2.png?nolink |}}
   * upravte název nebo jen nechte to, co tam je a klepněte na **Uložit**. ​   * upravte název nebo jen nechte to, co tam je a klepněte na **Uložit**. ​
-{{ :​manual:​basics:​poi_bas3.png?nolink |}}\\ *všechny tyto položky lze editovat+{{ cz:​manual:​basics:​cz_point_bas3.png?nolink |}}\\ *všechny tyto položky lze editovat
 <WRAP round tip> <WRAP round tip>
 Body jsou seřazeny ve Správci bodů {{:​manual:​user_guide:​ic_points_alt.png?​nolink&​30|}}. Body jsou seřazeny ve Správci bodů {{:​manual:​user_guide:​ic_points_alt.png?​nolink&​30|}}.
  
-{{ manual:​basics:​poi_bas4.png?nolink |}}+{{ cz:manual:​basics:​cz_point_bas4.png?nolink |}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <WRAP center round info> <WRAP center round info>
 Více se o **bodech** v Locusu dozvíte **[[cz:​manual:​user_guide:​points|zde >>​]]** Více se o **bodech** v Locusu dozvíte **[[cz:​manual:​user_guide:​points|zde >>​]]**
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +---- 
 +Pomohl vám tento článek? Prosíme o jeho hodnocení:​ 
 +{(rater>​id=1|name=basics_poisplace_cz|type=rate|headline=off)}
cz/manual/basics/poisplace.txt · Last modified: 2017/02/06 15:23 by mstupka