User Tools

Site Tools


cz:manual:basics:poisplace

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:basics:poisplace [2016/09/21 12:43]
mstupka
cz:manual:basics:poisplace [2016/09/21 14:46]
mstupka
Line 14: Line 14:
 {{ :​manual:​basics:​poi_bas.png?​nolink |}} {{ :​manual:​basics:​poi_bas.png?​nolink |}}
   * klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}} vlevo dole.   * klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}} vlevo dole.
-{{ :​manual:​basics:​poi_bas2.png?nolink |}}+{{ cz:​manual:​basics:​cz_point_bas2.png?nolink |}}
   * upravte název nebo jen nechte to, co tam je a klepněte na **Uložit**. ​   * upravte název nebo jen nechte to, co tam je a klepněte na **Uložit**. ​
-{{ :​manual:​basics:​poi_bas3.png?nolink |}}\\ *všechny tyto položky lze editovat+{{ cz:​manual:​basics:​cz_point_bas3.png?nolink |}}\\ *všechny tyto položky lze editovat
 <WRAP round tip> <WRAP round tip>
 Body jsou seřazeny ve Správci bodů {{:​manual:​user_guide:​ic_points_alt.png?​nolink&​30|}}. Body jsou seřazeny ve Správci bodů {{:​manual:​user_guide:​ic_points_alt.png?​nolink&​30|}}.
  
-{{ manual:​basics:​poi_bas4.png?nolink |}}+{{ cz:manual:​basics:​cz_point_bas4.png?nolink |}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 <WRAP center round info> <WRAP center round info>
cz/manual/basics/poisplace.txt · Last modified: 2017/02/06 15:23 by mstupka