User Tools

Site Tools


cz:manual:basics:poisimport

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:basics:poisimport [2016/09/21 15:22]
mstupka
cz:manual:basics:poisimport [2017/02/06 15:25] (current)
mstupka
Line 21: Line 21:
 Locus Map umí importovat **celou řadu datových formátů**,​ viz dále v příslušných částech kapitol o **[[cz:​manual:​user_guide:​points:​import|bodech]]** a **[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​import|trasách]]**. Locus Map umí importovat **celou řadu datových formátů**,​ viz dále v příslušných částech kapitol o **[[cz:​manual:​user_guide:​points:​import|bodech]]** a **[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​import|trasách]]**.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +---- 
 +Pomohl vám tento článek? Prosíme o jeho hodnocení:​ 
 +{(rater>​id=1|name=basics_poisimport_cz|type=rate|headline=off)}
cz/manual/basics/poisimport.txt · Last modified: 2017/02/06 15:25 by mstupka