User Tools

Site Tools


cz:manual:basics:poisimport

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cz:manual:basics:poisimport [2015/05/04 13:07]
mstupka created
cz:manual:basics:poisimport [2017/02/06 15:25] (current)
mstupka
Line 1: Line 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// 
- 
 {{ :​manual:​user_guide:​ic_import_alt.png?​nolink|}}====== Můžu do Locusu dostat vlastní trasy a body? ====== {{ :​manual:​user_guide:​ic_import_alt.png?​nolink|}}====== Můžu do Locusu dostat vlastní trasy a body? ======
  
Line 8: Line 6:
  
 Exportujte svoje trasy do formátu **GPX**, zkopírujte je do svého telefonu a zvolte ​  ​{{:​manual:​user_guide:​ic_import_alt.png?​nolink&​30|}}**Import dat** v {{:​manual:​user_guide:​ic_menu_black.png?​nolink&​30|}}**hlavním menu** Locusu. Exportujte svoje trasy do formátu **GPX**, zkopírujte je do svého telefonu a zvolte ​  ​{{:​manual:​user_guide:​ic_import_alt.png?​nolink&​30|}}**Import dat** v {{:​manual:​user_guide:​ic_menu_black.png?​nolink&​30|}}**hlavním menu** Locusu.
 +
 +{{ :​cz:​manual:​basics:​cz_import_bas1.png?​nolink |}}
  
 {{ cz:​manual:​basics:​cz_import_bas.png?​nolink |}} {{ cz:​manual:​basics:​cz_import_bas.png?​nolink |}}
Line 21: Line 21:
 Locus Map umí importovat **celou řadu datových formátů**,​ viz dále v příslušných částech kapitol o **[[cz:​manual:​user_guide:​points:​import|bodech]]** a **[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​import|trasách]]**. Locus Map umí importovat **celou řadu datových formátů**,​ viz dále v příslušných částech kapitol o **[[cz:​manual:​user_guide:​points:​import|bodech]]** a **[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​import|trasách]]**.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +---- 
 +Pomohl vám tento článek? Prosíme o jeho hodnocení:​ 
 +{(rater>​id=1|name=basics_poisimport_cz|type=rate|headline=off)}
cz/manual/basics/poisimport.1430737662.txt.gz · Last modified: 2015/05/04 13:07 by mstupka