User Tools

Site Tools


cz:manual:basics:locuscontrol

Jak se Locus Map ovládá?


První start

Ihned po instalaci se zobrazí hlavní obrazovka Locusu s vysunutým hlavním menu: Můžete zasunout menu zpět doleva a pokračovat na mapové obrazovce nebo si naopak vyzkoušet základní prvky, které hlavní menu nabízí - mapy, trasy, body atd.

Hlavní obrazovka

Mapové okno zobrazuje online mapu, kterou Locus Map automaticky vybral podle území, kde se uživatel vyskytuje v okamžiku instalace. Takže Češi vidí mapu OpenStreetMap Outdoor, Maďaři Turaterkep Classic atd. Každopádně při prvním spuštění Locusu se vždy zobrazí online mapa (pokud se ovšem neodpojíte).

  • mapou lze pohybovat jednoduše dotykem a táhnutím, přibližovat a oddalovat tlačítky a nebo prsty od sebe/k sobě . Pokud upřednostňujete ovládání jednou rukou, měřítko lze změnit dvojím klepnutím a táhnutím po displeji .

  • vaši polohu na mapě zobrazí centrovací tlačítko vlevo dole. Vaše poloha se pak zobrazí na pozici kurzoru uprostřed displeje.

    Pro určení polohy musí být zapnuta GPS.

  • pokud chcete, aby se mapa otáčela podle směru vašeho pohybu, klepněte na tlačítko Rotace mapy vedle centrovacího. Pokud je váš telefon nebo tablet vybaven vestavěným kompasem, můžete si z vyskakovacího menu vybrat rotaci celé mapy nebo Zobrazit pohled, kudy se díváte.

  • tlačítko zamyká změnu měřítka, po podržení také celou obrazovku nebo zapíná lupu . Což určitě ocení vaše babička.

  • pokud chcete změnit mapu na obrazovce, klepněte na tlačítko vpravo nahoře. Zapíná Správce map, který nabízí široký výběr online map pro zobrazení i stažení pro offline použití. Stačí si jen vybrat mapu a klepnout na ni. Objeví se okno s podmínkami použití, to odsouhlaste a už můžete cestovat. Vybraná mapa se v seznamu vysvítí oranžově.

    Ujistěte se, že jste připojeni k internetu, jinak nebudou online mapy fungovat.

Hlavní menu

Pořadí a funkce prvních šesti tlačítek lze změnit podržením prstu a výběrem funkce z nabídky. Více viz Nastavení hlavního menu >>

Svět Locusu

Další část hlavního menu je podrobně pojednána zde >>:

Další detaily o ovládání Locusu zjistíte zde >>​

cz/manual/basics/locuscontrol.txt · Last modified: 2020/10/06 16:35 by mstupka