User Tools

Site Tools


cz:manual:basics:geocaching

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:basics:geocaching [2017/02/06 12:56]
mstupka
cz:manual:basics:geocaching [2017/03/01 17:47] (current)
mstupka
Line 11: Line 11:
 **Locus Map** vám ukáže kešky na vaší oblíbené mapě, přivede vás k nim, zobrazí listing, obrázky, logy, umí také zalogovat vaše nálezy přímo, bez nutnosti navštívit web [[http://​www.geocaching.com|Geocaching.com]]. A mnoho dalšího, jak se můžete dozvědět v kapitole [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching|Geocaching]]. **Locus Map** vám ukáže kešky na vaší oblíbené mapě, přivede vás k nim, zobrazí listing, obrázky, logy, umí také zalogovat vaše nálezy přímo, bez nutnosti navštívit web [[http://​www.geocaching.com|Geocaching.com]]. A mnoho dalšího, jak se můžete dozvědět v kapitole [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching|Geocaching]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +<WRAP centeralign><​html><​iframe width="​600"​ height="​338"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​nAsGtCqmT7E?​rel=0&​amp;​controls=0&​amp;​showinfo=0"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe></​html></​WRAP>​
 ===== Jak dostat kešky do Locusu? ===== ===== Jak dostat kešky do Locusu? =====
  
cz/manual/basics/geocaching.txt · Last modified: 2017/03/01 17:47 by mstupka