User Tools

Site Tools


cz:manual:basics:geocaching

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:basics:geocaching [2016/06/16 13:14]
mstupka
cz:manual:basics:geocaching [2017/03/01 17:47]
mstupka
Line 11: Line 11:
 **Locus Map** vám ukáže kešky na vaší oblíbené mapě, přivede vás k nim, zobrazí listing, obrázky, logy, umí také zalogovat vaše nálezy přímo, bez nutnosti navštívit web [[http://​www.geocaching.com|Geocaching.com]]. A mnoho dalšího, jak se můžete dozvědět v kapitole [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching|Geocaching]]. **Locus Map** vám ukáže kešky na vaší oblíbené mapě, přivede vás k nim, zobrazí listing, obrázky, logy, umí také zalogovat vaše nálezy přímo, bez nutnosti navštívit web [[http://​www.geocaching.com|Geocaching.com]]. A mnoho dalšího, jak se můžete dozvědět v kapitole [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching|Geocaching]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +<WRAP centeralign><​html><​iframe width="​600"​ height="​338"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​nAsGtCqmT7E?​rel=0&​amp;​controls=0&​amp;​showinfo=0"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe></​html></​WRAP>​
 ===== Jak dostat kešky do Locusu? ===== ===== Jak dostat kešky do Locusu? =====
  
Line 40: Line 41:
 Více o geocachingu s Locusem se dozvíte **[[cz:​manual:​user_guide:​geocaching|zde >>​]]** Více o geocachingu s Locusem se dozvíte **[[cz:​manual:​user_guide:​geocaching|zde >>​]]**
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +----
 +Pomohl vám tento článek? Prosíme o jeho hodnocení:
 +{(rater>​id=1|name=basics_geocaching_cz|type=rate|headline=off)}
cz/manual/basics/geocaching.txt · Last modified: 2017/03/01 17:47 by mstupka