User Tools

Site Tools


cz:manual:basics:geocaching

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
cz:manual:basics:geocaching [2015/08/19 11:39]
mstupka
cz:manual:basics:geocaching [2017/02/06 12:56]
mstupka
Line 27: Line 27:
 **Locus Map** se zeptá, kolik keší chcete stáhnout... **Locus Map** se zeptá, kolik keší chcete stáhnout...
  
-{{ :manual:basics:geocahing_bas3.png?nolink |}}+{{ cz:manual:basics:cz_geocahing_bas3.png?nolink |}}
  
 ... a pak, kam stažené keše uložit. Využijte stávající složku nebo vytvořte pro kešky novou.  ... a pak, kam stažené keše uložit. Využijte stávající složku nebo vytvořte pro kešky novou. 
  
-{{ :cz:manual:basics:cz_geocahing_bas3.png?nolink |}}+{{ :cz:manual:basics:cz_geocahing_bas4.png?nolink |}}
  
-Pokud ještě nejste přihlášení ke [[http://www.geocaching.com|Geocaching.com]], budete k tomu vyzváni nyní. A to je vše, kešky jsou rozeseté po mapě.+Pokud ještě nejste přihlášení ke [[http://www.geocaching.com|Geocaching.com]], budete k tomu vyzváni nyní. A to je vše, kešky jsou rozeseté po mapě. Klepněte na ně pro zobrazení detailu kešky, spuštění navádění nebo navigace, pro zalogování atd.
  
-{{ :cz:manual:basics:cz_geocahing_bas4.png?nolink |}}+{{ :cz:manual:basics:cz_geocahing_bas5.png?nolink |}}
  
 <WRAP center round info> <WRAP center round info>
 Více o geocachingu s Locusem se dozvíte **[[cz:manual:user_guide:geocaching|zde >>]]** Více o geocachingu s Locusem se dozvíte **[[cz:manual:user_guide:geocaching|zde >>]]**
 </WRAP> </WRAP>
 +----
 +Pomohl vám tento článek? Prosíme o jeho hodnocení:
 +{(rater>id=1|name=basics_geocaching_cz|type=rate|headline=off)}
cz/manual/basics/geocaching.txt · Last modified: 2020/10/06 16:37 by mstupka