User Tools

Site Tools


cz:manual:about:permissions

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:about:permissions [2018/10/29 12:15]
mstupka
cz:manual:about:permissions [2019/07/10 16:28] (current)
mstupka
Line 1: Line 1:
 ====== Zásady ochrany soukromí ====== ====== Zásady ochrany soukromí ======
-===== Locus Map Free, Locus Map Pro, Locus GIS, Map4Trip, KiMaps, Locus Map Watch ===== 
  
 <WRAP center round important>​ <WRAP center round important>​
-==== Závazné prohlášení ====+Tyto zásady jsou platné pro všechny aplikace z portfolia společnosti Asamm Software:
  
-Tyto aplikace nebo jejich součásti poskytují Službykteré zpracovávají některé osobní údaje uživatelůa to **e-mailové adresy** a **údaje o poloze** uživatelů.+**Locus Map FreeLocus Map ProLocus GIS, Locus Map Watch, Map4Trip, KiMaps** 
 +</​WRAP>​ 
 +===== Souhlas se zpracováním osobních údajů =====
  
-Aktivací a užíváním Služeb udělují ivatelé souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti Asamm Software, s.r.o., IČ: 24225321, se sídlem Krhanická 719/25, Kamýk, 142 00 Praha 4, Česká republika (dále jen „Správce“).+Všechny zde zmíněné aplikace zpracovávají určitá osobní data ivatelů. Podle nařízení parlamentu a rady EU (2016/679 – tzvGDPR) je tedy používání těchto aplikací podmíněno jejich souhlasemvyžadovaným při prvním startu aplikace
  
-E-mailové adresy jsou ukládány v případě využití služby **Locus Store**. Účelem je možnost komunikace s ivateli a zlepšení zaměření obchodních nabídek. ​+==== Informace o poloze ​ivatele ====
  
-Údaje ​o poloze uživatelů jsou ukládánysdíleny ​zveřejňovány v případě využití služby **Live-tracking**Veřejné sdílení ​aktuální polohy uživatele ​je hlavní funkcí služby ​Live-trackingAktuální poloha uživatele je zobrazována veřejně bez geografického omezení ​em ivatelům internetu ​na webových stránkách ​Správce [[http://​www.locusmap.eu/​live-tracking/​]]Vyjma sdílení aktuální polohy uživatele prostřednictvím služby ​Live-tracking ​**Správce nepředává osobní údaje ​žádným třetím osobám**. ​+  * pro zobrazení aktuální nebo poslední zaměřené polohy uživatele na mapě v mobilu nebo tabletu. Informace Locusu poskytnou senzory ve mobilním zařízení a ukládají se pouze v aplikaci a pouze po dobu jejího spuštění. Díky údajům ​o poloze uživatel ​kde je jakou trasu urazil. 
 +  * pro zobrazení ​aktuální ​nebo poslední zaměřené ​polohy uživatele ​při Live Trackingu ​sdílení polohy v reálném časeUživatel si sám zvolí, zda bude polohu sdílet se emi ostatními ​ivateli Locusu a celosvětově ​na webových stránkách http://​www.locusmap.eu/​live-tracking/ ​anebo jen s jím vybranou skupinou osob (pouze v jejich mobilních zařízeních)Aktivní ​Live Tracking je indikován ikonou rotujících šipek na liště obrazovky. 
 +  ​pro nabídku map bezprostředního okolí uživatele přímo v aplikaci nebo v Locus Obchodě
  
-**Správce neshromažďuje ani nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje).** ​+==== Uživatelské jméno, e-mail a fotka ====
  
-Výše zmíněné osobní údaje Správce shromažďujeukládá či jinak zpracovává ​**pouze po dobu nezbytnou pro poskytování odpovídající Služby**.  ​+  * pro získání výhody uživatelského účtu Můj Locus - pomocí něho uživatel spustí Live Trackingspravuje své nákupy, stahování a aktualizace map v Locus Obchodě. 
 +  ​* **Live Tracking** -  pro lepší identifikaci ze strany ostatních uživatelů Locus zobrazuje na mapě v aplikaci a na webových stránkách uživatelské jméno a profilovou fotku (popř. jiný avatar). Tyto informace se zobrazují jen během spuštění Live Trackingu a drží se v paměti ​pouze po dobu  ​instalace Locusu v mobilu. Pokud uživatel nechce s polohou zobrazovat své jméno, může je nahradit třeba přezdívkou. 
 +  ​* **Locus Obchod** – identifikační údaje, potřebné pro uzavření kupní smlouvy. Pokud si uživatel v Locus Obchodě zakoupil placený obsah, bude Asamm zpracovávat jeho identifikační a kontaktní údaje po dobu 3 let, odpovídající trvání nároků z kupní smlouvy. Tzv. profilováním se bude z historie nákupů usuzovat na preference uživatele a podle toho se mu budou zobrazovat v Locus Obchodě relevantnější nabídky.\\ \\ Do profilu Můj Locus se přihlašuje e-mailem nebo pomocí Google nebo Facebook účtu.  ​E-mail a údaje z profilu na Googlu nebo Facebooku včetně profilové fotky Asamm uchovává na svém serveru, dokud uživatel neodvolá svůj souhlas. ​
  
-Všechna povolení uvedená níže jsou vyžadována pouze zájmu fungování ​ konkrétních funkcí aplikací ​a řádného poskytování Služeb.+==== Fitness údaje ==== 
 + 
 +  * z údajů o výšce, váze, věku, pohlaví a tepové frekvenci aplikace profilováním vypočítá body mass index a spotřebu kalorií, aby mohl uživatel sledovat své výkony při sportovních aktivitách. Podle toho si pak může správně a efektivně nastavit tréninky. 
 +  * Fitness údaje ​jsou uloženy ve složce Locusu ​mobilu nebo tabletu, dokud složku uživatel nesmaže. 
 + 
 +Osobní údaje závislé na souhlasu uživatele jsou uložené po celou dobu trvání tohoto souhlasu ​až do jeho případného odvolání, čímž není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu před jeho odvoláním. Správcem osobních údajů je společnost Asamm Software, s.r.o., IČ: 24225321, se sídlem Krhanická 719/25, Kamýk, 142 00 Praha 4, Česká republika. 
 + 
 +<WRAP center round important>​ 
 +**Uživatel má právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu [[locus.map@asamm.com]]. Bez souhlasu uživatele s zpracováním osobních údajů nebude žádná z těchto aplikací pracovat.**
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-----+===== Povolení Android =====
  
 **Locus Map** stále roste. Po několika letech vývoje obsahuje stále více a více funkcí, které vyžadují další povolení od operačního systému Android. Podobně je to tak s aplikacemi, postavenými na jeho základě nebo jinak příbuznými - **Locus GIS, Map4Trip a KiMaps**. Samozřejmě,​ hlavním důvodem je ochrana vás, uživatelů. **Locus Map** stále roste. Po několika letech vývoje obsahuje stále více a více funkcí, které vyžadují další povolení od operačního systému Android. Podobně je to tak s aplikacemi, postavenými na jeho základě nebo jinak příbuznými - **Locus GIS, Map4Trip a KiMaps**. Samozřejmě,​ hlavním důvodem je ochrana vás, uživatelů.
Line 29: Line 42:
 Kompletní seznam všech povolení, která Locus Map a příbuzné aplikace vyžadují, a jejich krátká vysvětlení:​ Kompletní seznam všech povolení, která Locus Map a příbuzné aplikace vyžadují, a jejich krátká vysvětlení:​
  
- +==== Základní povolení ====
----- +
- +
-==== Základní povolení ​systému Android ​====+
  
   * //​android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION//​   * //​android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION//​
Line 95: Line 105:
   * //​android.permission.RECORD_AUDIO//​   * //​android.permission.RECORD_AUDIO//​
     * povoluje **přístup k mikrofonu** pro záznam zvuku pro vytváření zvukových příloh k bodům     * povoluje **přístup k mikrofonu** pro záznam zvuku pro vytváření zvukových příloh k bodům
- 
----- 
  
 ==== Povolení Google ==== ==== Povolení Google ====
Line 106: Line 114:
   * //​com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES//​   * //​com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES//​
     * povoluje **přístup ke službám Google** (pro Locus Obchod, Google Analytics, plánované propojení s cloudem atd.)     * povoluje **přístup ke službám Google** (pro Locus Obchod, Google Analytics, plánované propojení s cloudem atd.)
- 
----- 
  
 ==== Podpora ANT+ ==== ==== Podpora ANT+ ====
Line 115: Line 121:
     * povoluje **připojení a správu senzorů ANT+** ​     * povoluje **připojení a správu senzorů ANT+** ​
  
----- 
 ===== Doplňky aplikace Locus ===== ===== Doplňky aplikace Locus =====
 ==== Doplněk Locus Augmented Reality ==== ==== Doplněk Locus Augmented Reality ====
cz/manual/about/permissions.txt · Last modified: 2019/07/10 16:28 by mstupka