User Tools

Site Tools


cz:manual:about:permissions

This is an old revision of the document!


Zásady ochrany soukromí

Locus Map Free, Locus Map Pro, Locus GIS, Map4Trip, KiMaps, Locus Map Watch

Závazné prohlášení

Tyto aplikace nebo jejich součásti poskytují Služby, které zpracovávají některé osobní údaje uživatelů, a to e-mailové adresy a údaje o poloze uživatelů.

Aktivací a užíváním Služeb udělují uživatelé souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti Asamm Software, s.r.o., IČ: 24225321, se sídlem Krhanická 719/25, Kamýk, 142 00 Praha 4, Česká republika (dále jen „Správce“).

E-mailové adresy jsou ukládány v případě využití služby Locus Store. Účelem je možnost komunikace s uživateli a zlepšení zaměření obchodních nabídek.

Údaje o poloze uživatelů jsou ukládány, sdíleny a zveřejňovány v případě využití služby Live-tracking. Veřejné sdílení aktuální polohy uživatele je hlavní funkcí služby Live-tracking. Aktuální poloha uživatele je zobrazována veřejně bez geografického omezení všem uživatelům internetu na webových stránkách Správce http://www.locusmap.eu/live-tracking/. Vyjma sdílení aktuální polohy uživatele prostřednictvím služby Live-tracking Správce nepředává osobní údaje žádným třetím osobám.

Správce neshromažďuje ani nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje).

Výše zmíněné osobní údaje Správce shromažďuje, ukládá či jinak zpracovává pouze po dobu nezbytnou pro poskytování odpovídající Služby.

Všechna povolení uvedená níže jsou vyžadována pouze v zájmu fungování konkrétních funkcí aplikací a řádného poskytování Služeb.


Locus Map stále roste. Po několika letech vývoje obsahuje stále více a více funkcí, které vyžadují další povolení od operačního systému Android. Podobně je to tak s aplikacemi, postavenými na jeho základě nebo jinak příbuznými - Locus GIS, Map4Trip a KiMaps. Samozřejmě, hlavním důvodem je ochrana vás, uživatelů.

Pro představu, seznam všech dostupných povolení platformy Android je k nahlédnutí zde >> - a jak vidíte níže, Locus Map používá stále jen některá z nich.

Kompletní seznam všech povolení, která Locus Map a příbuzné aplikace vyžadují, a jejich krátká vysvětlení:


Základní povolení systému Android

 • android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
  • povoluje přístup k WiFi a určení polohy pomocí mobilní sítě
 • android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
  • povoluje získání GPS polohy
 • android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS
  • povoluje vymazání dat A-GPS a vynucení jejich nového načtení
 • android.permission.ACCESS_MOCK_LOCATION
  • povoluje tvorbu a získání simulované polohy
 • android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE
  • povoluje testování dostupnosti internetového připojení
 • android.permission.ACCESS_WIFI_STATE
  • povoluje kontrolu dostupnosti WiFi sítě (připojená/nepřipojená)
 • ​android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN
  • umožňuje ovládat automatické zapínání a vypínání displeje při různých akcích, jako např. upozornění na blížící se bod, při změnách směru během navigace atd.
  • umožňuje ovládat displej vašeho zařízení hardwarovými tlačítky nebo externími ovladači (např. Bluetooth)
 • android.permission.BLUETOOTH
  • povoluje práci s (připojení k) bluetooth zařízení(m)
 • android.permission.BLUETOOTH_ADMIN
  • povoluje vyhledávání spárovaných bluetooth zařízení
 • android.permission.GET_ACCOUNTS
  • povoluje získání seznamu dostupných účtů Google (pro umožnění vstupu do Locus Obchodu, pro spuštění funkce Live tracking atd.). Bohužel, toto oprávnění je součástí širší skupiny Kontakty, která spouští varovné oznámení o možném čtení kontaktů uživatele - nic z toho není povoleno!
 • android.permission.MANAGE_ACCOUNTS
 • povoluje obnovu expirovaného přístupu do přihlášeného účtu. Každý účet má svůj interval platnosti a když ten vyprší, je potřeba zažádat o obnovení.
 • android.permission.USE_CREDENTIALS
  • povoluje zažádání o auth_tokens od správce účtu (AccountManager). Tzn., že Locus Map může na základě dříve provedeného přihlášení zažádat o přístup do vašeho účtu bez nutnosti znovu zadávat přihlašovací údaje.
 • android.permission.INTERNET
  • povoluje stahování mapových dlaždic, vyhledávání adres a další aktivity, vyžadující přístup na internet
 • android.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSES
  • povoluje restart aplikace a její ukončení činnosti po jejím opuštění. Díky tomu je Locus Map odstraněn ze systémové paměti po svém vypnutí.
 • android.permission.NFC
  • povoluje práci s NFC systémem
 • android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
  • povoluje automatické zálohování
 • android.permission.VIBRATE
  • povoluje použití vibračního zařízení pro notifikace
 • android.permission.WAKE_LOCK
  • povoluje udržování Locusu v aktivním provozu při určitých úkolech, jako např. záznam trasy
 • android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE - počínaje Androidem 4.4.2
  • povoluje použití externího úložiště (SD karty) pro ukládání vektorových map, zálohových souborů a SRTM dat
  • povoluje přístup k fotografiím a videím, které lze přiřazovat k bodům jako přílohy
 • android.permission.RECORD_AUDIO
  • povoluje přístup k mikrofonu pro záznam zvuku pro vytváření zvukových příloh k bodům

Povolení Google

 • com.android.vending.CHECK_LICENSE
  • pro kontrolu vaší licence
 • com.android.vending.BILLING
  • povoluje nákupy v aplikaci
 • com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES
  • povoluje přístup ke službám Google (pro Locus Obchod, Google Analytics, plánované propojení s cloudem atd.)

Podpora ANT+

 • com.dsi.ant.permission.ANT
 • com.dsi.ant.permission.ANT_ADMIN
  • povoluje připojení a správu senzorů ANT+

Doplňky aplikace Locus

Doplněk Locus Augmented Reality

 • android.permission.CAMERA - tento doplněk umožňuje zobrazení vybraných bodů zájmu podle jejich GPS polohy na pozadí snímaném kamerkou vašeho mobilu nebo tabletu. Žádná datová data nejsou zaznamenávána ani sdílena. Další info >>

Doplněk Locus Contacts

 • android.permission.READ_CONTACTS - tento doplněk umožňuje zobrazení adres vašich kontaktů na mapě. Žádná data vašich kontaktů se nezaznamenávají ani nesdílejí. Další info >>

Pomohl vám tento článek? Pokud ano, prosíme o jeho hodnocení:

 stars  from 74 votes
cz/manual/about/permissions.1540811726.txt.gz · Last modified: 2018/10/29 12:15 by mstupka