User Tools

Site Tools


cz:manual:about:free_beta_testing

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:about:free_beta_testing [2015/09/18 15:05]
mstupka
cz:manual:about:free_beta_testing [2016/12/15 07:10] (current)
Line 1: Line 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// 
- 
 ====== Testování Beta verze Locusu ====== ====== Testování Beta verze Locusu ======
  
 ---- ----
-===== About ===== +Stejně jako ostatní mobilní aplikace nebo PC software, také Locus Map vyžaduje testování zpětnou vazbu od svých uživatelů před tím, než vydá novou verzi s novými vlastnostmi a funkcemi. Pro tento účel existuje tzv. Beta verze aplikace, která je vydávána předem určitému počtu zainteresovaných a ochotných uživatelů. Ti nové funkce testují a poskytují vývojářům cenné informace. Beta verze je veřejná a je zdarma
-As all other mobile or PC applications also Locus Map needs testing and feedback before releasing new version with new functions and featuresTherefore there are so called Beta versions pre-released on which these new functions and features are tested by developers and helpful users as wellThese Beta versions are public and they are free+===== Co Beta verze umí? =====
-===== What can Beta version do? =====+
  
-Locus Map Free Beta version is almost fully functional as the Locus Map Pro version (except track recording widgetfor a limited time period (see [[http://www.locusmap.eu/stahnout/#freepro|comparison of the two versions >>]]). It obviously contains also functions and features that cannot be found in previous versions of the app andif the testing proves falsewill not be found there in futureIn rare cases it can contain bugs or be unstable.+Beta verze Locusu Map Free poskytuje téměř plnou funkčnost verze Locus Map Pro (kromě widgetu pro záznam trasypo omezenou dobu (rozdíly mezi Free a Pro verzí jsou sepsány [[http://www.locusmap.eu/cz/stahnout/#freepro|zde >>]]). Beta samozřejmě obsahuje také funkce a vlastnostikteré nejsou v předchozích verzích aplikacea pokud testování to prokáže, ani se v nové verzi objevit nemusejíVe výjimečných případech může Beta obsahovat chyby nebo být nestabilní.
  
-<WRAP center round important > Locus Map Free Beta version replaces your own installed Locus Map Free. No data (mapstrackspoints etc.) are lostIt does not influence Locus Map Pro - both applications can be installed simultaneously on the same deviceHowever - they share the same data - mapstrackspoints etc. </WRAP>+<WRAP center round important > Beta verze Locusu Map Free nahrazuje vaši nainstalovanou verzi oficiálního Locusu Map Free. O žádná data (mapytrasybody atd.) nepřijdeteInstalace Bety nemá vliv na Locus Map Pro - obě aplikace mohou být nainstalovány současně na jednom zařízeníSdílejí ovšem stejná data - mapytrasybody ap. </WRAP>
  
-===== What to do to become a tester? ===== +===== Jak se stát Beta testerem? ===== 
-  - join [[https://plus.google.com/u/0/communities/105669867009952671671|Locus Free/Pro - Beta testing community on Google+ >>]] or [[https://groups.google.com/forum/#!forum/locus-free-pro-beta-testing|Beta testing Google Group >>]] +  - přihlaste se na svůj účet na Google Play Store a vyhledejte stránku Locus Map Free 
-  - click and confirm the link [[https://play.google.com/apps/testing/menion.android.locus|Become a tester >>]] +  - klikněte a potvrďte **[[https://play.google.com/apps/testing/menion.android.locus|pozvánku s odkazem na testování aplikace >>]]**, kterou najdete na stránce, pokud jste alespoň jednou již instalovali Locus Map Free 
-  - after the confirmation, install Locus Map Free from Google Play. When a Beta version is releasedyour Locus Map Free will be in Beta versionWhen there is no Beta available, Locus Map Free is provided in a "normalversion.+  - po potvrzení si znovu nainstalujte Locus Map Free Google Play. Pokud je zrovna k dispozici Beta verzeváš Locus Map Free bude v Beta verziPokud ne, Locus Map Free je k dispozici pouze v "normálníverzi.
cz/manual/about/free_beta_testing.1442581534.txt.gz · Last modified: 2015/09/18 15:05 by mstupka