User Tools

Site Tools


cz:manual:about:add_new_content

Noví poskytovatelé obsahu


Úvodem

Locus Obchod je systém pro nabídku, prodej a stahování elektronických dat pro použití v aplikaci. Data mohou mít různý charakter - mapy, body zájmu, trasy, grafika atd. Uživatelé mohou obsah získat zdarma nebo za poplatek - záleží na požadavcích poskytovatele dat. Tato kapitola pojednává o prodeji a distribuci map (nejběžnější aktivita v Obchodě), nicméně informace zde uvedené jsou relevantní pro všechny ostatní druhy dat nabízené v Obchodě.

Formy distribuce map

Způsob prodeje map v Locus Obchodě závisí na distribučních možnostech jejich poskytovatele. Locus Obchod akceptuje v zásadě dva základní modely: 1) poskytovatel nabízí mapová data online prostřednictvím mapového serveru a/nebo 2) poskytovatel nabízí data ve formě rastrových souborů.

Poskytovatel nabízí mapy prostřednictvím vlastního serveru

V případě, že mapová data jsou dostupná na webovém serveru poskytovatele ve formě mapových dlaždic, Locus Obchod nabízí tři distribuční modely. Locus podporuje hlavní webové mapové systémy jako dlaždicový systém Google, TMS server, WMTS server nebo OSM Slippy map.

Offline balíčky

Tento model nabízí mapová data ve formě offline mapových balíčků. Locus Obchod obsahuje definice oblastí určité konkrétní mapy (mapové výřezy). Po nákupu oblasti uživatelem Locus stáhne dlaždice pokrývající zakoupené území v několika měřítkách. Balíček zůstává v mobilním zařízení uživatele.

Jsme také schopni vytvořit balíčky předem a uložit je na našem serveru. Možnost hotových balíčků snižuje zátěž serveru poskytovatele a také riziko technických potíží na síti, jako jsou nekorektně stažené dlaždice, dočasné výpadky serveru apod. Cenu lze nastavit za staženou dlaždici nebo za balíček.

Online prohlížení a offline stahování

Uživatelé mohou mapu prohlížet online zdarma a stahovat ji pro offline použití za poplatek. Mohou si výřez mapy a měřítko sami definovat a Locus stáhne potřebné dlaždice. Poskytovatel určuje cenu za dlaždici.

Předplatné za použití mapy online i offline

Jak prohlížení mapy online, tak jejich stahování pro offline využití je zpoplatněno. Uživatel zaplatí měsíční nebo roční předplatné a prohlíží mapy online nebo je stahuje pro offline využití bez omezení. Stažená mapová data jsou však zablokována po vypršení předplatného.

Poskytovatel nabízí mapy ve formě rastrových souborů

Tento systém je podobný elektronické verzi prodeje papírových map. Uživatelé nakupují mapové balíčky, vytvořené z rastrových dat poskytovatele. V podstatě poskytovatel nabízí mapy jako rastrové obrázky, ekvivalenty jeho papírových map. My tyto rastry konvertujeme do formátu, zobrazitelném v aplikaci Locus Map a připravíme je na prodej v Locus Obchodě.

Akceptujeme jakékoliv georeferencované rastrové formáty, podporující standard GDAL.

Zabezpečení

Pro všechny nabízené modely jsme schopni dodat zabezpečovací mechanismus proti zneužití mapových dat. Specifické detaily zašleme na vyžádání.

Jak si mohou uživatelé data zakoupit?

Všechny položky v Locus Obchodě se nakupují za naši interní virtuální měnu LoCoiny. Uživatelé mohou LoCoiny směnit za reálné peníze skrze Google in-app billing (v plánu je podpora plateb PayPal a dalších). Přibližný kurs je nyní 100 LoCoinů za 1 euro + DPH. Více info >>

Nákup lze uskutečnit třemi různými způsoby:

 • Nákup balíčku – uživatel si vybere jednu položku, např. mapový balíček, zaplatí za něj a Locus Map jej stáhne.
 • Předplatné – vhodné pro některé služby. Uživatelé zaplatí poplatek za měsíc/rok a získají na tu dobu neomezený přístup k vašim datům. Nastavení parametrů této služby je jen na vás.
 • Zaplať a stahuj – Locus Map používá tuto metodu pro stahování uživatelsky definovaných oblastí mapy. Uživatel nadefinuje oblast mapového výřezu, Locus Map sečte počet dlaždic ke stažení a na základě ceny za dlaždici vypočítá výslednou cenu balíčku. Metodu lze přizpůsobit požadavkům poskytovatele. Např. online přístup lze nastavit zdarma (cacheování map na pár hodin), stažení map za peníze.

Dodatečné informace pro Locus Obchod

Informace o poskytovateli

 • Název nebo jméno poskytovatele
 • Ikona poskytovatele - nejlépe poloprůsvitné PNG o velikosti 64x64px

Informace produktu

 • Forma dat - v jaké formě se budou data distribuovat? Je to soubor nebo balík souborů? Je to online služba? Atd.
 • Název produktu
 • Ikona - může být podobná jako ikona poskytovatele. Technické parametry jsou stejné.
 • Obrázky - nejméně 3 ilustrativní obrázky (screenshoty) produktu ve formátu PNG. Doporučené rozlišení cca 1280 x 720 px (nemusí sedět přesně).
 • Popis ve formátu HTML - o jaký druh dat se jedná atd.
 • Země nebo region(y) - definice oblasti, které se produkt týká (kterou pokrývá v případě mapy), nebo ve které lze produkt použít (volitelný údaj)
 • Použití - jaký je účel produktu nebo oblast ve které se používá? Turistika, cyklo, plachtění nebo jiná aktivita?
 • GeoJson oblasti produktu (volitelně) - podobně jako u parametru regionu. V případě mapy, pokrývající určité území jsme schopni zobrazit pokrytí na mapě a uživatel může produkt vybrat přímo nad přehledovou mapou. Preferujeme zjednodušený GeoJson o cca 50 - 100 bodech.
cz/manual/about/add_new_content.txt · Last modified: 2017/09/25 15:17 by mstupka