User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:guidance

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:guidance [2017/07/25 14:40]
mstupka [Styl na mapě]
cz:manual:user_guide:functions:guidance [2018/08/10 15:54] (current)
mstupka
Line 98: Line 98:
     * //Nad. výška// - aktuální nadmořská výška uživatele, vypočítaná podle GPS nebo barometru     * //Nad. výška// - aktuální nadmořská výška uživatele, vypočítaná podle GPS nebo barometru
     * //​Rychlost//​ - aktuální rychlost     * //​Rychlost//​ - aktuální rychlost
- 
-===== Nastavení navádění ===== 
-  * <wrap box>Menu > Nastavení > Navádění</​wrap>​ 
-==== Body ==== 
- 
-  * **Zobrazit panel navádění** - nastavuje zobrazení ​  ​[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance#​ovladaci_panel_navadeni_na_bod|přídavného panelu]] s informacemi o bodu, na který se navádí, o jeho vzdálenosti,​ směru apod. Panel se ve výchozím nastavení zobrazuje. 
-  * **Upozornění** - viz [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance#​upozorneni_pri_navadeni|upozornění při navádění >>]] 
-==== Trasy ==== 
- 
-  * **Nastav další bod** - zde se nastavuje vzdálenost v metrech od bodu, ve které Locus přepne navádění na další bod (trackpoint) 
-  * **Nastavit upozornění na změnu směru** - Locus Map dokáže vyhodnotit, který z trackpointů na trase je důležitý pro změnu směru, na takových místech vytvoří waypointy, na které pak lze nastavit zvukové upozornění. Klepnutím zobrazíte možnosti takového nastavení. 
-  * **Upozornění na sjetí z trasy** - upozorní uživatele, že sjel z naváděné trasy. Klepnutím zobrazíte možnosti nastavení kritické vzdálenosti,​ četnosti opakování a nastavení zvuku upozornění. 
-  * **Pokročilé nastavení**:​ 
-    * //Striktní navádění po trase// - v závislosti na tvaru trasy Locus automaticky vybírá trackpointy,​ které jsou blíž než předdefinovaná vzdálenost. Tlačítko tuto automatizaci vypne a Locus navádí přesně bod po bodu podél linie trasy. 
-    * //Počet upozornění//​ - stanoví přibližnou četnost upozornění na změnu směru na trase v rozmezí málo - středně - hodně 
-    * //​Upozorňovat na každý trackpoint//​ - spustí kontinuální notifikaci přesného následování kurzu trasy. Používá se pouze u tras bez směrových waypointů, např. při plavbě, závěsném létání nebo jízdě na mořském kajaku. 
-==== Styl na mapě ==== 
-  * **Barva na mapě** - nastavuje barvu naváděcích prvků - vodících čar a textů 
-  * **Šířka linie** - změní šířku naváděcí linie v % 
-  * **Údaj nad naváděcí čarou** - nastaví parametr, který se bude zobrazovat nad naváděcí čarou při navádění - vzdálenost,​ kurs, čas do cíle nebo převýšení 
-  * **Údaj pod naváděcí čarou** - nastaví parametr, který se bude zobrazovat pod naváděcí čarou při navádění - vzdálenost,​ kurs, čas do cíle nebo převýšení 
-  * **Velikost textu** - nastavuje velikost textu nad/pod naváděcí čarou 
cz/manual/user_guide/functions/guidance.txt · Last modified: 2018/08/10 15:54 by mstupka