User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:guidance

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:guidance [2018/08/10 15:54]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:guidance [2018/09/07 13:48] (current)
mstupka [Navádění podél trasy]
Line 79: Line 79:
 Další způsob, jak spustit navádění,​ je výběr trasy přímo na mapě, pokud je zobrazena, pak klepnout na šipku na vyskakovacím okně a vybrat Navigace/​navádění > Navádění. Další způsob, jak spustit navádění,​ je výběr trasy přímo na mapě, pokud je zobrazena, pak klepnout na šipku na vyskakovacím okně a vybrat Navigace/​navádění > Navádění.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-  * Locus Map bude v předstihu **upozorňovat na následující změnu směru** (pokud jej tak [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance#​trasy|nastavíte]]) zvukovým signálem a zapnutím displeje (to se nastavuje [[cz:​manual:​user_guide:​settings:​display|zde >>​]]).+  * Locus Map bude v předstihu **upozorňovat na následující změnu směru** (pokud jej tak [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance:settings#upozorneni_na_odbocku|nastavíte]]) zvukovým signálem a zapnutím displeje (to se nastavuje [[cz:​manual:​user_guide:​settings:​control#​nastaveni_zapinani_displeje|zde >>​]]).
  
  
cz/manual/user_guide/functions/guidance.1533909260.txt.gz · Last modified: 2018/08/10 15:54 by mstupka