User Tools

Site Tools


cz:manual:faq:gps_lost_fix_android6

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:faq:gps_lost_fix_android6 [2018/05/04 09:41]
mstupka [Xiaomi]
cz:manual:faq:gps_lost_fix_android6 [2018/05/11 15:46] (current)
mstupka [Xiaomi]
Line 27: Line 27:
     * //​přístroje s Androidem starším než 6.0// - deaktivujte //​Standard/​Advanced Power Saving Mode//     * //​přístroje s Androidem starším než 6.0// - deaktivujte //​Standard/​Advanced Power Saving Mode//
     * //​přístroje s Androidem 6+ (MIUI 8)//     * //​přístroje s Androidem 6+ (MIUI 8)//
-      * Optimalizace > Baterie > Spořič baterie > VYPNOUT+      * Optimalizace > Baterie > Spořič baterie > VYPNOUT ​
       * Optimalizace > Baterie > Aplikace a úspora baterie > vyberte Locus Map > Žádné omezení       * Optimalizace > Baterie > Aplikace a úspora baterie > vyberte Locus Map > Žádné omezení
       * Optimalizace > Správa aplikací > Povolení > Automatické spuštění > zapněte pro Locus Map       * Optimalizace > Správa aplikací > Povolení > Automatické spuštění > zapněte pro Locus Map
 +      * Optimalizace > Baterie > ikona nastavení vpravo nahoře > Vymazat mezipaměť při zamknutí zařízení > NIKDY
       * Zamkněte Locus Map v paměti RAM, když jej chcete používat na pozadí: spusťte Locus Map > minimalizujte jej > otevřete správce RAM > stáhněte ikonu Locusu dolů a klepněte na ikonku zámku       * Zamkněte Locus Map v paměti RAM, když jej chcete používat na pozadí: spusťte Locus Map > minimalizujte jej > otevřete správce RAM > stáhněte ikonu Locusu dolů a klepněte na ikonku zámku
       * //​Volitelné,​ pokud nic z výše zmíněných nepomáhá//:​ Nastavení > Další nastavení > Možnosti pro vývojáře (jsou aktivovány,​ pokud párkrát klepnete na Informace o telefonu > verze MIUI) > vypněte optimalizaci RAM       * //​Volitelné,​ pokud nic z výše zmíněných nepomáhá//:​ Nastavení > Další nastavení > Možnosti pro vývojáře (jsou aktivovány,​ pokud párkrát klepnete na Informace o telefonu > verze MIUI) > vypněte optimalizaci RAM
cz/manual/faq/gps_lost_fix_android6.txt · Last modified: 2018/05/11 15:46 by mstupka